O nas - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
O nas

CELE SZKOŁY
Nie ma nic bardziej fascynującego od poznawania złożoności ludzkiego umysłu.
Robert Hinshelwood

Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej powstała w 2000 r. Szkołę prowadzą Edyta Biernacka i Władysław Banaś.
Przekazujemy współczesną, ciągle aktualizowaną wiedzę psychoanalityczną. W latach 2000 - 2007 konsultantem i superwizorem Szkoły był Jan Malewski, superwizor i analityk szkoleniowy IPA.

Celem Szkoły jest propagowanie współczesnej, inspirujące metody leczenia, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna. Jej aktualny obraz trafnie kreśli Margot Waddell:
„Analitycy i terapeuci stali się nie tyle wycofanymi ekspertami, ile zaangażowanymi uczestnikami, którzy poddają refleksji swe świadome i nieświadome reakcje, jawiące się nie tyle jako przeszkoda (...) ile jako nieodłączne elementy pracy. Konflikty wewnętrzne opisujemy teraz w terminach dominacji określonych aspektów self oraz dążenia jednostki do tego, by uwolnić się z zabójczego uścisku skupienia na sobie; by pozwolić sobie na szczere intymne relacje; by zyskać własny umysł i szacunek dla umysłów innych”.
(„Światy wewnętrzne”).

Podstawy teoretyczne naszej pracy stanowią współczesne opracowania teorii relacji z obiektem, koncepcje Wilfreda Biona oraz ujmowanie relacji terapeutycznej w oparciu o teorię pola.
Udział w szkoleniu oferuje poznanie ciekawego sposobu pracy, umożliwiającego profesjonalne wykonywanie swojego zawodu i stały rozwój.
Nasi absolwenci uzyskują możliwość wykonywania wolnego zawodu i stabilizowania swojej praktyki prywatnej. Praca w warunkach prywatnego gabinetu daje także satysfakcję finansową.
Szkolenie prowadzone jest przez osoby wysoko cenione w swoim środowisku, efektywnie leczące pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń.
Wyjątkowym elementem oferty szkoleniowej KSPP jest możliwość podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami, prowadzonej pod regularną superwizją. To co wyróżnia nasze programy szkoleniowe, to doświadczenie kliniczne Zespołu Dydaktycznego w obszarze głębokich zaburzeń osobowości, związane z pracą na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie oraz stale rozwijana wymiana kliniczna z zagranicznymi psychoanalitykami.
O naszych szkoleniach
Nasi studenci otrzymują przygotowanie, które umożliwia stosowanie psychoterapii psychoanalitycznej nie tylko w gabinetach prywatnych, ale i w leczeniu szpitalnym. Proponowane przez nas szkolenia mogą być rozwinięciem i pogłębieniem wiedzy zdobywanej podczas szkoleń psychodynamicznych. Uznajemy szkolenia psychodynamiczne za wartościowy wstęp do szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Poważnie traktowany wymóg długoterminowej terapii własnej pozwala na znacznie głębsze ujmowanie zjawisk zachodzących w relacji terapeutycznej. Jest to podstawowa różnica pomiędzy szkoleniem psychodynamicznym a psychoanalitycznym.

KSPP prowadzi jedyne w Krakowie szkolenia w zakresie psychoterapii  psychoanalitycznej. Nasze kursy, jako jedyne w Polsce, przekazują  doświadczenie kliniczne w pracy z wymagającymi hospitalizacji pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości.

Od  września 2004 r. program Studium jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikat PTPP jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placowki oświatowe, na równi z certyfikatami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zespół Szkoły
Dr Jan Malewski
Od początku istnienia KSPP (2000) do swojej śmierci w październiku 2007 r. superwizor i opiekun zespołu dydaktycznego Szkoły.
Poprzez indywidualną i grupową superwizję oraz dobór lektur inspirował rozwój i dojrzewanie programu naukowego KSPP. Uczestniczył we wszystkich Letnich Szkołach Psychoterapii Psychoanalitycznej w Zakopanem, szkoląc zespół dydaktyczny Szkoły. Wygłosił wiele wykładów prezentując współczesne kierunki w psychoanalizie. Ostatni - "Współczesne ujęcie nieświadomości w psychoanalizie i jego zastosowanie w praktyce terapeutycznej" - w  czerwcu 2007 r.
Był życzliwym i oddanym nauczycielem i serdecznym przyjacielem. Doktora Malewskiego nie ma wśród nas, ale jego idee pozostały w jego uczniach i superwizowanych przez niego pacjentach.
Zespół dydaktyczny kursu podstawowego
Wróć do spisu treści