Regulamin biblioteki - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Biblioteka
Regulamin Biblioteki im. Jana Malewskiego


§ 1

Wszystkie usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne.

§ 2

Całość materiałów zgromadzonych w Bibliotece jest udostępniana przez wypożyczanie.

§ 3

Czytelnik uzyskuje prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki po wypełnieniu karty zapisu i zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu.
a. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.


§ 4

Wypożyczyć można maksymalnie 2 egzemplarze jednocześnie, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

§ 5

Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przesunąć (maksymalnie 1 raz).
a. Prolongaty można dokonać telefonicznie lub mailowo.
b. Prolongaty nie dokonuje się, gdy na wypożyczoną pozycję czekają inni użytkownicy.

§ 6

Za przetrzymanie materiału ponad określony termin, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł za każdy dzień przetrzymania jednego egzemplarza.


§ 7

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego materiału, Czytelnik może zostać zobowiązany do jego odkupienia lub do zakupu innej wskazanej książki.


Konto bankowe Szkoły:
56 1160 2202 0000 0003 6030 2610
UWAGA! Zmiana numeru konta.
Ostatnia edycja strony: 14.11.2018.

30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2

576 305 609


Sekretariat KSPP
jest czynny w godzinach:
wtorki: od 18.15. do 21.15.
środy: od 18.15. do 20.45.
Wróć do spisu treści