Seminarium uzupełniające - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Seminarium uzupełniające:
Dwuletnie seminarium teoretyczno - kliniczne
pt. Jak głęboko możesz się zanurzyć?... Prymitywne stany umysłu wg. teorii Melanii Klein i jej kontynuatorów.
Seminaria uzupełniające przeznaczone są dla osób, które ukończyły 4 - letnie szkolenie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, ale nie udało się im w tym czasie wypełnić kryterium równoległości szkolenia. Do udziału zapraszamy także wszystkich innych absolwentów szkoleń z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę.
Seminarium, do którego zapraszamy, spełnia kryteria formalnego szkolenia uzupełniającego i jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Do udziału zapraszamy psychoterapeutów zainteresowanych poznawaniem oraz zastosowaniem  kleinowskich i postkleinowskich koncepcji w praktyce klinicznej, zwłaszcza w terapiach tzw. „trudnych pacjentów”, leczonych w gabinetach prywatnych, instytucjach publicznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnie, czy podczas hospitalizacji.
Podczas zajęć odwołamy się do tekstów samej Melanie Klein oraz rozwijających jej myśli autorów, m.in: Hanny Segal, Irmy Brenman - Pick, Johna Steinera, Ignes Sodre, Herberta Rosenfelda, Rachel Blass, Wiktora Sedlaka. Skorzystamy także z artykułów nie publikowanych dotychczas w języku polskim. Znajomość języka angielskiego nie jest wymaga, uczestnicy otrzymają przetłumaczone teksty.
Proponowane zagadnienia:                                
I. Jak czytać Klein. Postawa „ kleinowska” i proces analityczny
II. Natura psychoanalitycznego oddziaływania. Co wspiera, co przeszkadza w leczeniu.
III. Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu.
IV. Autentyczność i poszukiwanie prawdy w relacji terapeutycznej.
V. Rola nieświadomej fantazji
VI. Nazywać to, co dotychczas nienazywane. Język interpretacji.
VII. Presja superego a rozwój analitycznej pary.
VIII. Kleinowska teorii seksualności
IX. Psychoterapia psychoz
X. Psychoterapia stanów maniakalno depresyjnych.
XI. Psychoterapia jako azyl.
XII. Kryteria kończenia psychoterapii.
Miejsce: Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej: Fałata 9/20, Kraków
Plan zajęć: seminarium teoretyczne i dwie superwizje
Koszt udziału: 3500 zł za rok, lub płatne w 10 ratach po 350 zł.
Zapisy: do 15 września 2023
Na adres: katarzyna.lenda.wozniak@gmail.com lub: milena.kuzdub@op.pl,
tel: 608065771
Terminy zajęć: soboty w godz. od 9 do 13.
2023
23 września
21 października
18 listopada
16 grudnia
2024
20 stycznia
10 lutego
16 marca
20 kwietnia
11 maja
15 czerwca
Prowadzące:
Milena Kuźdub: superwizorka, terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, psychoterapeutka w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Klinicznego im.J.Babińskiego w Krakowie, wykładowczyni w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, pracuje także w gabinecie prywatnym. W latach 2015 – 2021 członkini zarządu Małopolskiego Oddziału PTPP, zaangażowana w rozwój środowiska terapeutycznego.
Katarzyna Lenda - Woźniak: psycholog, superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal; certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowczyni w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, przez wiele lat była psychoterapeutką w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, obecnie pracuje w gabinecie prywatnym. W latach 2015 – 2021 członkini zarządu Małopolskiego Oddziału PTPP, zaangażowana w rozwój środowiska terapeutycznego.
Wróć do spisu treści