Seminarium uzupełniające - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Seminarium uzupełniające
Seminaria uzupełniające przeznaczone są dla osób, które ukończyły 4 - letnie szkolenie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, ale nie udało się im w tym czasie wypełnić kryterium równoległości szkolenia. Do udziału zapraszamy także wszystkich innych absolwentów szkoleń z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę.

Program zajęć obejmuje 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów teoretycznych oraz 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów klinicznych.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 13.00. do 17.30.

W roku akademickim 2022/23 cykl seminariów teoretycznych poświęcony będzie psychoanalitycznemu rozumieniu teorii pola. Seminaria teoretyczne prowadzić będzie Władysław Banaś. Seminaria kliniczne poprowadzi Edyta Biernacka.

Zgłoszenia mailowe na rok 2022/2023 przyjmowane są na adres sekretariatu Szkoły do 30 czerwca 2022.
W przypadku osób, które nie są absolwentami KSPP będziemy prosić o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt szkolenia wynosi 3000 zł rocznie. Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Terminy zajęć
2022
24 września
29 października
19 listopada
17 grudnia
2023
21 stycznia
18 lutego
18 marca
22 kwietnia
27 maja
24 czerwca
Wróć do spisu treści