Biblioteka Jana Malewskiego - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Regulamin Biblioteki im. Jana Malewskiego

§ 1. Wszystkie usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne.

§ 2. Całość materiałów zgromadzonych w Bibliotece jest udostępniana przez wypożyczanie.

§ 3. Czytelnik uzyskuje prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki po wypełnieniu karty zapisu i zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu.

§3a. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 4. Wypożyczyć można maksymalnie 2 egzemplarze jednocześnie, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

§ 5. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przesunąć (maksymalnie 1 raz).
a. Prolongaty można dokonać telefonicznie lub mailowo.
b. Prolongaty nie dokonuje się, gdy na wypożyczoną pozycję czekają inni użytkownicy.

§ 6. Za przetrzymanie materiału ponad określony termin, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł za każdy dzień przetrzymania jednego egzemplarza.

§ 7. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego materiału, Czytelnik może zostać zobowiązany do jego odkupienia lub do zakupu innej wskazanej książki.
Regulamin biblioteki
Wróć do spisu treści