Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
576 305 609
poczta@kspp.edu.pl
Przejdź do treści
Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej
Szkolenie z podstaw psychoterapii
adresowane jest do studentów ostatnich lat i absolwentów studiów medycznych, nauk humanistycznych i społecznych zamierzających rozpoczynać pracę psychoterapeutyczną z pacjentami.
Zajęcia te można potraktować jako wstępne i obowiązkowe dla osób nie posiadających wcześniejszych doświadczeń w tej pracy.
To 10 jednodniowych spotkań w okresie od września do czerwca oraz 7-dniowe Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej w terminie od 2 do 8 sierpnia 2020. W sumie 107 godzin zegarowych.
Sobotni blok zajęć to pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu zjawisk procesu terapeutycznego i psychologii rozwojowej, wykłady wraz z omówieniem materiału klinicznego z zakresu psychopatologii, superwizje i seminaria kazuistyczne.
Osoby zainteresowane szkoleniem mogą się jeszcze kontaktować w sprawie naboru.

Oto program spotkań jednodniowych:
Wykład i seminarium: analityczna psychologia rozwojowa – 1 godz.
Wykład: podstawy relacji pomagania – 1 godz.
Warsztat pracy klinicznej – 2 godz.
Superwizja pracy klinicznej, omówienia przypadków – 1,5 godz.
Udział w Dniach Otwartych KSPP
Terminy zajęć kursów
2019
22 września
27 października
17 listopada
8 grudnia
2020
12 stycznia
16 lutego
22 marca
26 kwietnia
31 maja
14 czerwca
2019
19 września
6 października
11 listopada
23 grudnia
2020
4 stycznia
5 stycznia
27 styczniaKOMPETENCJE:
Student Kursu Podstawowego:
  • poznaje złożoność i znaczenie myśli psychoanalitycznej, nabiera zdolności krytycznego myślenia o wartości i ograniczeniach metody, jaką jest psychoterapia psychoanalityczna,
  • zdobywa bazową wiedzę o rozwoju psychospołecznym człowieka od okresu prenatalnego do dorosłości,
  • uczy się opisywać charakterystyczne cechy relacji pacjent – terapeuta, różnicować ten rodzaj kontaktu od innych form wsparcia (umie wskazać, co jest relacją terapeutyczną, a co nią nie jest),
  • poznaje podstawowe zasady settingu analitycznego,
  • uczy się korzystać z superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmują prowadzący:
Katowice: mgr Anna Grzelka, 505 990 271.
Kraków: mgr Milena Kuźdub, 608 065 771.
Kielce: mgr Jadwiga Koźmińska - Kiniorska, 606 623 149.
  • Koszt tego roku szkolenia wynosi 3 300 zł, tj. 10 x 250 zł zajęcia weekendowe plus 750 zł trening wakacyjny, oraz 50 zł za udział w Dniach Otwartych KSPP.
  • 150 zł zaliczki na poczet treningu wakacyjnego jest płatne do 31 stycznia 2020 r.
  • Cena ta nie obejmuje kosztów pobytu na treningu wakacyjnym.
  • Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Wróć do spisu treści