Wykład Jacka Prusaka SJ - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści
Wydarzenia > Seminaria
WYKŁAD JACKA PRUSAKA SJ
27 października 2018 r.
Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na wykład dr. Jacka Prusaka SJ pt. Heroiczna melancholia czy kryzysy duchowy: studium przypadku.

Nasz gość jest doktorem psychologii, psychoterapeutą (absolwentem całościowego podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), konsultantem w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ, duchownym katolickim (jezuitą). Jest również prorektorem Akademii „Ignatianum” w Krakowie, adiunktem w Instytucie Psychologii AIK (Katedra Psychologii Religii i Duchowości), klinicznym pracownikiem socjalnym (MSW, Boston College), współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE). Pracuje w podejściu psychodynamiczo-egzystencjalnym. Naukowo i klinicznie zajmuje się kwestiami religii i duchowości w psychoterapii.
  • Spotkanie planowane jest w godzinach: 14.00. - 15.30.
  • w siedzibie KSPP przy ul. Śliskiej 16/2.
  • Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 30 zł.
Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe przyjmowane są w sekretariacie KSPP.
Konto bankowe Szkoły:
34 1160 2202 0000 0000 2653 6288
Ostatnia edycja strony: 19.09.2018.

30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2

576 305 609


Sekretariat KSPP
jest czynny w godzinach:
wtorki: od 18.15. do 21.15.
środy: od 18.15. do 20.45.
PRZERWA URLOPOWA W SEKRETARIACIE: 1 - 5 PAŹDZIERNIKA BR.
Wróć do spisu treści