Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

Przejdź do treści

Menu główne:

Szkolenia
Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej

XVI Edycja zajęć: 2018 / 2019

Udział w szkoleniu oferuje poznanie ciekawej i współczesnej metody pracy, umożliwiającej profesjonalne wykonywanie swojego zawodu i stały rozwój.
Nasi absolwenci uzyskują możliwość wykonywania wolnego zawodu i stabilizowania swojej praktyki prywatnej. Praca w warunkach prywatnego gabinetu daje także satysfakcję finansową.
Szkolenie prowadzone jest przez osoby wysoko cenione w swoim środowisku, efektywnie leczące pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń.

Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej pomyślane jest jako szkolenie prowadzące do uzyskania zawodu psychoterapeuty psychoanalitycznego. Uczestnikami szkolenia mogą być absolwenci medycyny, oraz studiów magisterskich z psychologii, pedagogiki i socjologii. W uzasadnionych przypadkach przyjmujemy także absolwentów innych kierunków.
Program Studium przewidziany jest dla osób chcących zrealizować kryteria szkoleniowe określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Od września 2004 r. program jest akredytowany przez wyżej wymienione Towarzystwo. Certyfikat PTPP jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placowki oświatowe, na równi z certyfikatami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kryteria PTPP obejmują przede wszystkim własną, treningową psychoterapię psychoanalityczną (minimum 4 lata w wymiarze 3 sesji tygodniowo), analityczną superwizję 2 przypadków treningowych (każdy przypadek superwizowany raz w tygodniu, przez okres minimum roku) oraz trening teoretyczny. Szkolenie teoretyczne w ramach Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej jest realizowane poprzez czteroletnie, obligatoryjne, comiesięczne, weekendowe bloki wykładowo - seminaryjne. Program Studium obejmuje także analityczną superwizję grupową.
W kursie mogą brać udział osoby z wyższym wykształceniem psychologicznym lub medycznym, w uzasadnionych przypadkach innym, posiadające doświadczenie kliniczne w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami i podstawową wiedzę na temat psychoterapii psychoanalitycznej (ukończony kurs Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej lub alternatywne szkolenie prowadzone w innym ośrodku). Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2018 r. Procedura kwalifikacyjna polega na odbyciu rozmowy. Warunkiem uczestnictwa jest też udział w Letnim Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej (29 lipca - 5 sierpnia 2018 r.). Zajęcia pierwszego roku rozpoczynają się we wrześniu.

Warunkiem ukończenia Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej jest napisanie artykułu naukowego pod kierunkiem opiekuna merytorycznego. Funkcją opiekuna merytorycznego, którego posiada każdy uczestnik studium jest pomoc w rekomendowaniu terapii i superwizji treningowej, pomoc w doborze lektur i konsultowanie pracy nad artykułem klinicznym.  

Koszt roku szkolenia wynosi 5500 zł (możliwa płatność w ratach). Pozostałe koszty, tj. własnej psychoterapii psychoanalitycznej i indywidualnych superwizji uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.  

Program realizowany jest przez stały zespół, w którego skład wchodzą: mgr Władysław Banaś, mgr Edyta Biernacka, mgr Agnieszka Myśliwiec - Ferduła, mgr Iwona Olechowska. Poszczególne seminaria prowadzone są także przez zaproszonych gości. Do tej pory w tej formie współpracowali z nami: Wojciech Hańbowski, Beata Maciejewska, Małgorzata Ojrzyńska, Bartosz Puk, Ewa Saciłowska - Gąsior.

Terminy zajęć Studium
1 ROK
2017
2 - 3 września
7 - 8 października
4 - 5 listopada
2 - 3 grudnia

2018
13 - 14 stycznia
17 - 18 lutego
3 - 4 marca
7 - 8 kwietnia
5 - 6 maja
9 - 10 czerwca

PROGRAM ZAJĘĆ STUDIUM

PROGRAM ZAJĘĆ PIERWSZEGO ROKU STUDIUM


Seminarium z psychopatologii, 10 x 2 godz.
Seminarium etyczne, 10 x 1 godz.
Seminarium z techniki terapeutycznej, 10 x 1 godz.
Superwizja grupowa, 10 x 2,5 godz.
Seminarium: Psychologia rozwojowa, 10 x 2 godz.
Seminarium: Pierwsza konsultacja, 10 x 2 godz.

Szczegółowy program weekendowego bloku zajęć:

Sobota
10.00. - 12.00.  Seminarium z psychopatologii,

12.30. - 15.00.  Superwizja grupowa,

16.00. - 18.00.  Seminarium z psychologii rozwojowej,

18.15. - 19.15.  Seminarium etyczne.


Niedziela
9.00. - 11.00.  Seminarium: Pierwsza konsultacja,

11.15. - 12.15.  Seminarium z techniki terapeutycznej.
Sekretariat KSPP
wtorki: od 18.15. do 21.15.
środy: od 18.15. do 20.45.
30-516 Kraków, ul. Śliska 16/2

poczta@kspp.edu.pl
Konto bankowe Szkoły:
34 1160 2202 0000 0000 2653 6288
Ostatnia edycja strony: 15.02.2018 r.
576 30 56 09
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego